გამოვლინდნენ კომპანია აგროსფეროს სტიპენდიანტები

05 ივლისი 2024

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და აგროტექნიკის იმპორტიორი კომპანია აგროსფერო • Agrosphere აგრარული უნივერსიტეტის 6 სტუდენტს ყოველთვიურ სტიპენდიას გადასცემს.

მიმდინარე წელს კომპანიის სტიპენდიანტები არიან სამი პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები:

კომპანია აგროსფერო, საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, სტუდენტთა მხარდასაჭერად ყოველთვიურ სტიპენდიას მესამე წელია გადასცემს III-IV კურსის მაღალი აკადემიური მოსწრებისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროში განვითარების სურვილის მქონე სტუდენტებს.

 

Აგრუნი 0507