გამოქვეყნდა ზვიად კაჭარავასა და დოქტორანტ ნოდარ დუმბაძის პუბლიკაცია

21 აპრილი 2022

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულების კურსდამთავრებულ ზვიად კაჭარავასა და დოქტორანტ ნოდარ დუმბაძის ავტორობით გამოქვეყნდა პუბლიკაცია Optimized Step-Growth Polymerization of Water-Insoluble, Highly Sulfonated Poly(phenylene sulfone) ჟურნალში Polymers for Advanced Technologies (Wiley), ჟურნალის იმპაქტ ფაქტორია 3.665. აღნიშნული კვლევა შესრულებულია მყარი სხეულების კვლევის მაქს პლანკის ინსტიტუტთან და ინდუსტრიულ პარტნიორ FumaTech-თან ერთად. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი სტუდენტები ინაწილებენ პირველ ავტორობას. აღნიშნული კვლევის მთავარ შემსრულებელ ინსტიტუციას წარმოადგენს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

პუბლიკაცია იხილეთ აქ: https://bit.ly/3vDJwme

Publikacia