აგრარულ უნივერსიტეტსა და „აგროსფეროს“ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

30 მარტი 2022

აგრარულ უნივერსიტეტსა და კომპანია „აგროსფეროს“ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმი ითვალისწინებს აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიის მიმართულების საბაკალავრო, სამაგისტრო საფეხურისა და სანჟინრო-ტექნოლოგიური სკოლის მექანიკის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების განვითარებას პრაქტიკული აქტივობების მეშვეობით. ასევე “აგროსფერო” საუკეთესო აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს გადასცემს ყოველთვიურ სტიპენდიას, კომპანიასთან გასაუბრების საფუძველზე.

ასევე კომპანია სემესტრულად მიიღებს 10 სტუდენტს, რომლებიც გაივლიან სამუშაო პრაქტიკას.

სტიპენდია გადაეცემა საუკეთესო მოსწრების მქონე სტუდენტებს:

2021-2022 სასწავლო წელს, აგრონომიის პროგრამის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის 2 სტუდენტსა და მაგისტრატურის პროგრამის მეორე კურსის 1 სტუდენტს 6 თვის განმავლობაში;

2022-2023 სასწავლო წელს, მეღვინეობა-მევენახეობის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის 1 სტუდნეტსა, საინჟინრო-ტექნოლოგიური სკოლის მექანიკის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტს და მეოთხე კურსის სტუდენტს
მემორანდუმს ხელი კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ალექსანდრე ედიბერიძემ და აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა ვახტანგ ლეჟავამ მოაწერეს.

Memorandumi Kompania Agrosferostan