ნინეა ანასოვი სამაგისტრო ნაშრომს გერმანიაში შეასრულებს

13 თებერვალი 2023

აგრარული უნივერსიტეტის ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტი ნინეა ანასოვი ამჟამად 6 თვით იმყოფება იულიხის კვლევითი ცენტრის (გერმანია) ნეურომეცნიერებებისა და მედიცინის ინსტიტუტში (Institute of Neurosciences and Medicine, Medical Imaging Physics - INM 4) სამაგისტრო ნაშრომის შესასრულებლად.

კვლევის თემაა მაგნიტურ-რეზონანსული (MRI) და პოზიტრონ-ემისიური (PET) კომბინირებული ტომოგრაფიის მონაცემთა ანალიზი და ციფრული დამუშავება პროგრამირების საფუძველზე.
ვიზიტი ფინანსდება რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის მიერ.

მანამდე ნინეა იმყოფებოდა 1 თვით 2022 წლის ივნისში სტაჟირებაზე იულიხის კვლევითი ცენტრის INM-5 ინსტიტუტში (Nuclear Chemistry) და ჩაერთო იზოტოპებში მიმდინარე რეაქციების ექსპერიმენტალური მონცემებისა და ბირთვული მოდელებით გამოთვლების შედარების საკითხებზე.

Ნინეა Ანასოვი