შოთა რუსთაველის ფონდის კონკურსში აგრარული უნივერსიტეტის საგამომცემლო პროექტმა გაიმარჯვა

20 ნოემბერი 2022

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილმა საგამომცემლო პროექტმა - „საქართველოს ტყის ეკოსისტემების ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები“ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგამომცემლო გრანტების კონკურსში უმაღლესი შეფასებით გაიმარჯვა.

მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ავტორთა ჯგუფის მიერ 2009-2020 წლებში საქართველოს ტყეებში ჩატარებული კვლევის შედეგები ძირითად ტყისშემქმნელ სახეობებში (წიფელი, მუხა, რცხილა, წაბლი მურყანი, არყი, ნაძვი სოჭი და ფიჭვი) ბიომასისა და ნახშირბადის მარაგების შეფასების შესახებ. კვლევები შესრულდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის ბაზაზე.

მონოგრაფიის ავტორები არიან: გიორგი ვაჩნაძე, ზვიად ტიგინაშვილი, გიული წერეთელი და ბესარიონ აფციაური. ნაშრომის სამეცნიერო რედაქტორია გიორგი ქავთარაძე.

პროექტის კოორდინატორია ანა მილაშვილი. წიგნი გამოიცემა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობის მიერ.

Გამომცემლობა