თემურ ქანთარიას სამეცნიერო სტატია ჟუნრალში „Journal of Nanotechnology"

26 ოქტომბერი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ქიმიის დოქტორის თემურ ქანთარიას კვლევითი სტატია დაიბეჭდა საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟუნრალში „Journal of Nanotechnology“ (IF=4.2). 

სტატიაში წარმოდგენილია თემურ ქანთარიას მიმდინარე კვლევითი პროექტის „ფსევდოპროტეინების საფუძველზე მიღებული ნანონაწილა­კები წამლის თვალში მიწოდებისათვის: წამლით დატვირთვის ეფექტურობისა და წამლის გამოთავისუფლების შესწავლა“ ძირითადი შედეგები.

აღნიშნული სტატია სახელწოდებით „Dexamethasone loaded pseudo-protein nanoparticles for ocular drug delivery: Evaluation of drug encapsulation efficiency and drug release“ ეხება ბიოდეგრადირებადი წამლის მიმწოდებელი სისტემების - ფსევდოპროტეინული ნანონაწილაკების შემუშავებას ოფთალმოლოგიური პრეპარატების თვალში შესაყვანად.

კვლევები განხორციელებულია გერმანელ კოლეგებთან (მიუნსტერის უნივერსიტეტიდან) მჭიდრო თანამშრომლობით და დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) მიერ.  

სტატიის თანაავტორები არიან: თემურ ქანთარია, თენგიზ ქანთარია, პიტერ ჰაიდუშკა (Peter Heiduschka), ნიკოლ ეთირ (Nicole Eter), დავით ტუღუში, რამაზ ქაცარავა. 

სტატია იხილეთ შემდეგ ლინკზე.

26.10 Agruni