კატისა და ძაღლის ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროგრამაVeterinary project

24 მაისი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ახორციელებს კატისა და ძაღლის ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროგრამას. პროგრამა დაინერგა „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ (MCA-G) პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის" ფარგლებში და შემუშავდა ვახენინგენის უნივერსიტეტის (Wageningen University and Research) საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად.

სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებმა გაიარეს: ანატომია, ფიზიოლოგია, დაავადებების დიაგნოსტიკა, ფარმაკოლოგია, ქირურგიის საფუძვლები, თერაპიის საფუძვლები, სასწავლო პრაქტიკა, კომპიუტერული უნარები.

პროგრამის კურსდამთავრებულებს გადაეცათ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატები.

Vet Project