ზინიკო შავერდოვა სწავლას აგრძელებს Dartmouth College-ში

11 სექტემბერი 2023

აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებული ზინიკო შავერდოვა სწავლას აგრძელებს Dartmouth College-ში, Thayer School of Engineering-ის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამაზე, სადაც იგი შეისწავლის ნანონაწილაკების, ფაგური ლიზატისა და ცვალებადი მაგნიტური ველის მოქმედებით სიმსივნის მიკროგარემოს ცვლილების მოლეკულურ მექანიზმებს.

საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლისას ზინიკოს განსაკუთრებული ინტერესი იყო იმუნოლოგიის, უჯრედული ბიოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის საგნები, რამაც განაპირობა მისი ბიოსამედიცინო ინჟინერიით დაინტერესება. გარდა ამისა, ვინაიდან, დღესდღეობით არ არსებობს სიმსივნის მკურნალობის (ჰიპერთერმიის) ზუსტი და ეფექტური თერაპიული მეთოდი, ზინიკოს სურს თავისი კვლევებით მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს კიბოს მკურნალობის ისეთი მეთოდის შემუშავებაში, რაც შემდეგ ხელს შეუწყობს ამ დაავადების დამარცხებას მწვავე გვერდითი ეფექტების გარეშე.

Ზინიკო Შავერდოვა Სწავლას Აგრძელებს Dartmouth College Ში