სტუდენტური აგროპროექტის პრეზენტაცია

15 სექტემბერი 2023

სტუდენტური აგროპროექტის პრეზენტაცია გაიმართა აგრარულ უნივერსიტეტში. აგრონომიის პროგრამის სტუდენტებმა მათ მიერ დამოუკიდებლად მოყვანილი სხვადასხვა ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა წარადგინეს. აგროპროექტის ფარგლებში კახა ბენდუქიძის კამპუსში სადემონსტრაციო ნაკვეთში სტუდნეტებმა მოიყვანეს: კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი, ტკბილი წიწაკა, სიმინდი, ნესვი, საზამთრო და კარტოფილი.

Agrofair3

პრეზენტაციაზე სტუდენტების ათმა გუნდმა ისაუბრა მათ მიერ მოყვანილი პროდუქტის ბიოლოგიურ თავისებურებებზე, შესაბამის ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიაზე, რისკ-ფაქტორებზე, მიღებულ შედეგებსა და გამოცდილებაზე.

სტუდენტური აგროპროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სტუდენტები, ლექტორები, აგროსექტორის 40-ზე მეტი კომპანია. აგროპროექტის მხარდაჭერისათვის მადლობის სიგელი გადაეცათ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს: აგროსფერო, აგროფორსი, მარნეული აგრო.

Agrofair2

აგროპროექტის არის აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის ახალი საგანი, რომლის  ფარგლებშიც სტუდენტებს უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე მოჰყავთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურები სადემონსტრაციო ნაკვეთში.

Agrofaro1

საირიგაციო სისტემით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთი კახა ბენდუქიძის კამპუსში მოეწყო, რათა სტუდენტებს საშუალება პქონდეთ დააკვირდნენ ერთწლიანი კულტურების სრულ სავეგეტაციო ციკლს. პროექტის ფარგლებში სტუდენტები მოსავალს მოიყვანენ ყველა აგრო-წესების დაცვით, რაც გულისხმობს ნაკვეთის დამუშავებას, რისკების შეფასებას, ბიუჯეტირებას, ნიადაგის ანალიზს, ნაყოფიერების მართვის გეგმის შემუშავებას, თესვას, მავნებლებსა და დაავადებებზე დაკვირვებას და შესაბამისი ბრძოლის ღონისძიებების გატარებას, მოსავლის აღება-დაბინავებას, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას.

სტუდენტები აგროპროექტის მიმდინარეობის დროს თავად არიან ჩართული, როგორც საველე, ასევე ლაბორატორიულ სამუშაოებში. აგროპროექტის დასაწყისში სტუდენტებმა თავად აირჩიეს სასურველი კულტურები და გადანაწილდნენ სადემონსტრაციო ნაკვეთში.

Agrofair4