ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა

17 მარტი 2023

ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება ქმედებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდს (learning by doing) და შესაბამისად, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ აგრარული უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში ჩაატარონ ლაბორატორიული და პრაქტიკული ექსპერიმენტები. მესამე და მეოთხე კურსებზე ყველა სტუდენტი დამოუკიდებლად ირჩევს მისთვის საინტერესო მიმართულებას და ახორციელებს Junior და Senior კვლევით პროექტებს, სადაც ხელმძღვანელთან ერთად უშუალოდაა ჩართული მოქმედ აქტუალურ კვლევაში.

პროგრამაში ჩართული პერსონალის ნაწილი წამყვანი ქართული სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებებიდან შეირჩა, მნიშვნელოვანი ნაწილი კი უცხოეთიდან დაბრუნებული ქართველი სპეციალისტებისგან. პროფესორების უმეტესობა სწავლების პარალელურად უშუალოდ და აქტიურად არის ჩართული კვლევებში, მათ შორის, მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებში.

პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო გამოცდილება, კერძოდ, მიჩიგანის უნივერსიტეტის და ჰამბურგის უნივერსიტეტის შესაბამისი პროგრამები. გაიმართა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. კვლევის შედეგების და პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრა პროექტის ხელმძღვანელმა - მაკა მურვანიძემ. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პროექტის მონაწილეები, ენტომოლოგიის, სატყეო და მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტების თანამშრომლები და სტუდენტები.

BA Chemistry