ევგენი ბუნინი სწავლას საზღვარგარეთ გააგრძელებს

08 ივნისი 2020

აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულების კურსდამთავრებული ევგენი ბუნინი სწავლას საზღვარგარეთ გააგრძელებს.

მან Erasmus-ის სრული დაფინანსება მოიპოვა ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაზე "გარემოს დაბინძურება და ტოქსიკოლოგია" - Joint Master Degree in Environmental Contamination and Toxicology. ის 4 სემესტრის განმავლობაში ევროპის სამ უნივერსიტეტში ისწავლის: საფრანგეთის University of Bordeaux-ში, ესპანეთის University of Basque Country-სა და პორტუგალიის University of Porto-ში.

ევგენის აპლიკაციები რამოდენიმე სამაგისტრო პროგრამაზე ჰქონდა გაგზავნილი, თუმცა არჩევანი სწორედ ECT+ პროგრამაზე შეაჩერა. ის სპეციალიზაციას მიიღებს გარემოს დაცვის საკითხებში, კერძოდ გარემოს მიკრობიოლოგიის კუთხით LEPABE (Laboratory for Processing Engineering, Environment, Biotechnology and Energy) ლაბორატორიაში, პორტუგალიაში.

Evgeni Bunini