მარიამ გაჩეჩილაძე The Friedrich Schiller University Jena-ში სწავლობს

12 აპრილი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებული მარიამ გაჩეჩილაძე ამჟამად Molecular Life Science-ის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს გერმანიაში, The Friedrich Schiller University Jena-ში.

პარალელურად, მარიამი მუშაობს Hans Knöll Institute (HKI) - Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology-ში.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით სამაგისტრო ნაშრომისთვის კონკრეტული თემა არ აქვს შერჩეული, ის მუშაობს რამდენიმე პროექტზე, რაც მოიცავს იმუნოლოგიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის საკითხებს.

მარიამის მთავარ ინტერესს წარმოადგენს მარილის გავლენის დადგენა გრანზაიმ ბ-ის პროდუქციაში, CD8 მახსოვრობის უჯრედებში (Salt effect on Granzyme B production in CD8 Tm cells).

NSB Mariam Gachechiladze