თორნიკე ნასრაშვილი Leibniz Institute on Aging - Fritz-Lipmann-Institute-ში მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე

28 მარტი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებული, თორნიკე ნასრაშვილი Leibniz Institute on Aging - Fritz-Lipmann-Institute-ში მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე „Analysis of PTMs in the Secretory Pathway of the Senescent Cells“.

მანამდე თორნიკემ დაამთავრა Friedrich Schiller University Jena-ს სამაგისტრო პროგრამა Molecular Life Sciences. მისი სამაგისტრო ნაშრომის თეზისი იყო "Analysis of Growth and Androgen Receptor Ligand-induced Cellular Senescence in Prostate Cancer Cells Co-treated with Different Pro-Survival Inhibitors".

Tornike Nastashvili